กำหนดการประชุมสภามทร.อีสาน

กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี 2564
ครั้งที่วันวันที่เดือนเวลาหมายเหตุ
1/2564
เสาร์16มกราคม09.00-12.00
2/2564เสาร์27กุมภาพันธ์09.00-12.00
3/2564ศุกร์26มีนาคม09.00-12.00
4/2564ศุกร์23เมษายน09.00-12.00
5/2564เสาร์22พฤษภาคม09.00-12.00
6/2564ศุกร์25มิถุนายน09.00 - 12.00
7/2564ศุกร์ 30กรกฎาคม 09.00 - 12.00
8/2564ศุกร์27สิงหาคม09.00 - 12.00
9/2564พฤหัสบดี30กันยายน09.00 - 12.00
10/2564ศุกร์29ตุลาคม09.00 - 12.00
11/2564ศุกร์26พฤศจิกายน09.00 - 12.00
12/2564ศุกร์24ธันวาคม09.00 - 12.00