สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 | Office of University Council Affairs, RMUTI | 

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์: 044 233000-2031,1020

 E-mail : uca@rmuti.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/uac.rmuti