สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

Published by uca on

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]