ข่าว

‘ออง ซาน ซูจี’ เข้าเฝ้า ‘กรมหมื่นสุทธนารีนาถ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 พ.ย. ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการองค์ทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS ได้พานาง ออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา HIV-AIDS และชมนิทรรศการของคลีนิคนิรนามโรคเอดส์ ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ข้อมูลจาก  : https://www.matichon.co.th/politics/news_1737682