‘สุรเกียรติ์’ ร่วมถกหาทางออกจากปัญหาสงครามการค้า ‘สหรัฐ-จีน’

Published by uca on

Views: 1
0 0
Read Time:1 Minute, 38 Second

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ได้รับเชิญจากนายโกะ จ๊ก ตง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในฐานะประธานบอร์ดคณะนโยบายสาธารณะ ลี กวน ยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Lee Kuan Yew School of Public Policy,NUS) และนาย เจิ้ง เผย หยาน อดีตรองนายกรัฐมนตรีจีน ในฐานะประธานสถาบันแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (CCIEE) มาแสดงปาฐกถาในการสัมมนาเรื่อง “สหรัฐฯ กับจีน : การหาทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเอเชียและของโลก” เพื่อระดมสมองหาทางออกจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่มีผลเสียหายด้านการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี่ ทั้งของภูมิภาค และของโลก โดยมีอดีตผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำจากภาคธุรกิจ นักวิชาการจากจีน อเมริกา ยุโรป อินเดีย และอาเซียน เข้าร่วมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าพหุภาคีนิยม (Multilateralism) หรือความร่วมมือในกรอบพหุภาคีต่างๆ ยังเป็นแนวทางสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และการกินดีอยู่ดีของคนในโลก การใช้มาตรการฝ่ายเดียวในการตอบโต้ทางการค้าและเทคโนโลยี ตลอดจนความพยายามในการแยกจีนออกจากอเมริกาทางด้านการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี (Technology Decoupling) จะทำลายห่วงโซ่อุปทานของการผลิต การค้าและนวัตกรรมในภูมิภาคและในโลก ซึ่งจะมีผลเสียกับทั้งอเมริกา และจีน ตลอดจนทุกประเทศในโลกด้วย

ที่ประชุมยังเห็นว่า อาเซียน และเวทีคู่เจรจา ตลอดจนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซ็บ (RCEP) ของ 16 ประเทศ ที่กำลังเจรจากันในรอบ ท้ายๆ ที่กรุงเทพฯ ในขณะนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะยืนยันความสำคัญของกรอบความร่วมมือพหุภาคี ว่ายังจำเป็นต่อการกินดีอยู่ดี และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1735212

Categories: ข่าว