กิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561