กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเเรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่