กิจกรรมข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จากนั้นกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานอำนวยการจัดงานฯ กราบบังคมทูลวัถตุประสงค์การจัดงาน

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ซึ่งปีนี้จัดระหว่างวันที่ 5 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา อาทิ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย การเฝ้าระวังภัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยและเรียนรู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการ 4 มิติ ที่นำเสนอเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนเหตุการณ์จริง นิทรรศการการจัดถุงยังชีพพระราชทานทั้ง 4 ประเภท มีถุงยังชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วง สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายไม่มากนัก สีน้ำเงิน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ และสีเหลืองสำหรับพระภิกษุ

ในงานฯ มีการออกร้าน “พึ่งพา” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เช่น เสื้อโปโล , เสื้อยืด , หมวกพึ่งพา RUN , และกระเป๋าพึ่งพา RUN ในปีนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกุหลาบ มาจัดทำเป็นลวดลายประดับบนแก้วเซรามิก ประดับคริสตัลเหมาะแก่การซื้อไปเป็นของขวัญ โดยทางมูลนิธิฯ ผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัด อีกทั้งมีเมนู “ตับบดเสวย” สูตรประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

ทั้งยัง มีการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น “ร้านมูลนิธิ ณ ภาฯ” ได้นำผลิตภัณฑ์ “ไอศกรีม ณ ภาฯ” ไอศกรีม สูตรพิเศษ “รสกะทิอัญชัน” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานพระวินิจฉัยในการปรุงสูตรเพื่อให้มาจำหน่ายในงานด้วย ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านโครงการกำลังใจ และร้านค้ารับเชิญต่างๆ รวมกว่า 150 ร้านค้า

อนึ่ง งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 จัดภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานฟรีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ร่วมสัมผัสนิทรรศการและห้องฉายภาพยนตร์ 4D ครั้งแรกในประเทศไทย ที่บอกเล่าความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิฯ ร่วมค้นหาว่ามีอะไรในถุงยังชีพพระราชทาน ลิ้มรสไก่ทอดสูตรประทาน จากรถประกอบอาหาร ร่วมเป็นจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่ระลึกจากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนร้านค้าจากสถานทูต พร้อมกิจกรรมและการแสดงจากศิลปินชื่อดังต่างๆ มากมาย