สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

Published by uca on

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จากนั้นกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานอำนวยการจัดงานฯ กราบบังคมทูลวัถตุประสงค์การจัดงาน

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ซึ่งปีนี้จัดระหว่างวันที่ 5 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา อาทิ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย การเฝ้าระวังภัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยและเรียนรู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการ 4 มิติ ที่นำเสนอเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนเหตุการณ์จริง นิทรรศการการจัดถุงยังชีพพระราชทานทั้ง 4 ประเภท มีถุงยังชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วง สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายไม่มากนัก สีน้ำเงิน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้ และสีเหลืองสำหรับพระภิกษุ

ในงานฯ มีการออกร้าน “พึ่งพา” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เช่น เสื้อโปโล , เสื้อยืด , หมวกพึ่งพา RUN , และกระเป๋าพึ่งพา RUN ในปีนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกุหลาบ มาจัดทำเป็นลวดลายประดับบนแก้วเซรามิก ประดับคริสตัลเหมาะแก่การซื้อไปเป็นของขวัญ โดยทางมูลนิธิฯ ผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัด อีกทั้งมีเมนู “ตับบดเสวย” สูตรประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ทั้งยัง มีการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น “ร้านมูลนิธิ ณ ภาฯ” ได้นำผลิตภัณฑ์ “ไอศกรีม ณ ภาฯ” ไอศกรีม สูตรพิเศษ “รสกะทิอัญชัน” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานพระวินิจฉัยในการปรุงสูตรเพื่อให้มาจำหน่ายในงานด้วย ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านโครงการกำลังใจ และร้านค้ารับเชิญต่างๆ รวมกว่า 150 ร้านค้า

อนึ่ง งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 จัดภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานฟรีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ร่วมสัมผัสนิทรรศการและห้องฉายภาพยนตร์ 4D ครั้งแรกในประเทศไทย ที่บอกเล่าความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิฯ ร่วมค้นหาว่ามีอะไรในถุงยังชีพพระราชทาน ลิ้มรสไก่ทอดสูตรประทาน จากรถประกอบอาหาร ร่วมเป็นจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่ระลึกจากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนร้านค้าจากสถานทูต พร้อมกิจกรรมและการแสดงจากศิลปินชื่อดังต่างๆ มากมาย

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

ข้อมูลจาก : https://www.thebangkokinsight.com/172316