‘สุรเกียรติ์’ พบ ‘ซูจี’ หารือความคืบหน้า ‘รัฐยะไข่’

Published by uca on

วันนี้ (23 มิ.ย.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ได้พบหารือกับนาง อองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ของเมียนมา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความคืบหน้าด้านสันติภาพและการพัฒนาในมิติต่างๆ ในรัฐยะไข่  ที่โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]