‘สุรเกียรติ์’ แนะสอนหนังสือยุคดิจิทัล เน้น ‘โค้ช’ แทนตำราเรียน

Published by uca on

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับเชิญปาฐกถาหัวข้อ “Challenges of Law and Economics Education in the Disruptive Word” ในงาน Asian Law and Economics Conference 2019 : Law and Economic in a Disruptive World ซึ่งจัดโดย คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Asian Law & Economics Association  โดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาร่วมเสนองานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) กับมิติทางกฎหมาย และบิ๊ก ดาต้า กับมุมมองทางกฎหมายเป็นต้น

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับเชิญปาฐกถาหัวข้อ “Challenges of Law and Economics Education in the Disruptive Word” ในงาน Asian Law and Economics Conference 2019 : Law and Economic in a Disruptive World ซึ่งจัดโดย คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Asian Law & Economics Association  โดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาร่วมเสนองานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) กับมิติทางกฎหมาย และบิ๊ก ดาต้า กับมุมมองทางกฎหมายเป็นต้น

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ในการปาฐกาถาครั้งนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ได้ย้ำถึงสิ่งท้าทายการเรียนการสอนกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ ว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่การเรียนการสอนกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ต้องก้าวให้ทันโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้

กระบวนการผลิตที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และการวิเคราะห์บิ๊ก ดาต้า  เทคโนโลยีการเงิน(ฟินเทค) ธุรกรรมด้านนันทนาการ (entertainment services) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นอกจากนี้ วิชาต่างๆ อาจต้องมีการรวมกลุ่มศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันมากขึ้น เช่น อาจมีวิชาฟินเทค ที่ต้องมีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทางสาขากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน และสาขาเทคโนโลยีมาสอน มาเป็นโค้ชร่วมกัน

 

 

ข้อมูลจาก : https://www.thebangkokinsight.com/168380