ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2562 

Published by uca on

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2562 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]