ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

Published by uca on