คำกล่าวต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2562 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Published by uca on

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562