Nestle แต่งตั้งสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

Published by uca on

Views: 145
Read Time:2 Minute, 9 Second
Nestle แต่งตั้งสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

เนสท์เล่ แต่งตั้ง “ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” นั่งแท่นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 เนสท์เล่ เอส.เอ. ประกาศแต่งตั้ง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับนายคริส จอห์นสัน ประธานคณะผู้บริหารเนสท์เล่ประจำภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และซับซาฮาราแอฟริกา (Zone AOA)

ข่าวแนะนำ
ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเนสท์เล่ คณะกรรมการที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเนสท์เล่ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับตำแหน่งดังกล่าว ศ.ดร.สุรเกียรติ์ จะทำงานร่วมกับประธานคณะผู้บริหารของเนสท์เล่ประจำภูมิภาคฯ (Zone AOA) และคณะผู้บริหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
สิ่งสำคัญที่เนสท์เล่ต้องการมุ่งเน้น คือ การฟื้นฟูธุรกิจให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) ในช่วงหลังโควิด โดยจะให้ความสำคัญกับโซลูชั่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่า จะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและมาจากการปลูกอย่างยั่งยืน

คริส จอห์นสัน กล่าวว่า ศ.ดร.สุรเกียรติ์ จะช่วยให้เราขับเคลื่อนภารกิจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นว่า เนสท์เล่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อโลกของเรา ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของท่านจากการดำรงตำแหน่งระดับสูงสุดทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจยาวนานหลายปี จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเนสท์เล่ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุพันธสัญญาด้าน ESG ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับเนสท์เล่

สำหรับ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี และเป็นนักกฎหมายอาชีพ

ปัจจุบัน ศ.ดร.สุรเกียรติ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) นอกจากนี้ ยังเคยทำงานร่วมกับบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่งในฐานะกรรมการหรือที่ปรึกษาอาวุโสตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปี

แหล่งที่มา :: https://www.thairath.co.th/news/

Categories: ข่าว