ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14/2563

Published by uca on

Views: 132
Read Time:10 Second
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14/2563

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14/2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น