สำนักงานกิจการสภาฯ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Published by uca on

Views: 147
Read Time:31 Second
สำนักงานกิจการสภาฯ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีคณะกรรมการมาตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 7ส ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน ห้องประชุมแคขาว แคเเสด เเคเเดง และห้องน้ำ ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน