ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 13/2563 ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

Published by uca on

Views: 93
Read Time:6 Second
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 13/2563 ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร