ภาพบรรยากาศการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร) ครั้งที่ 2/2563

Published by uca on

Views: 83
Read Time:1 Minute, 20 Second
ภาพบรรยากาศการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร) ครั้งที่ 2/2563
ภาพบรรยากาศการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร) ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ)

การประชุมคณะกรรมการนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรภา สินธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม มาร่วมมาหารือในวาระพิจารณาการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง มทร. ทั้ง 9 แห่งกับโครงการกำลังใจ ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย ทั้งกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจำเลย ให้สามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวม ดำเนินชีวิตได้ดังที่ควร โดยโครงการกำลังใจนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตัล (Digital Transformation) ของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง อีกด้วย