ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Published by uca on

Views: 99
Read Time:13 Second
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ณ ห้องรอยัลบอลลูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ