ภาพบรรยากาศการรับฟังนโยบายการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาก(รมว.อว)และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2563

Published by uca on

Views: 2
0 0
Read Time:38 Second
ภาพบรรยากาศการรับฟังนโยบายการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจาก(รมว.อว)และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2563
ภาพบรรยากาศการรับฟังนโยบายการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับและการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11/2563
ณ ห้องรอยัลบอลลูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ

Categories: ข่าว