ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2563

Published by uca on

Views: 2
0 0
Read Time:13 Second
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2563
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 21 กันยายน 2563
ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ